Thymeline-onderneming

Thymeline is geregistreerd in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen (KBO) onder het nummer 663612533.

Sara Lembrechts – Lily Boeykensstraat 3 bus 208 – 9000 Gent – België – 0474 339 113

Thymeline gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in het klantenbestand. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.